Danae Yacht

Egernvej 67, Strandhuse - 6000 Kolding - Denmark

Tlf. +45 75505233  Fax +45 75505480 Mobil +45 23459777

Email: per@danae-yacht.dk


 

Pressemeddelelse

 

 

Forside

 

Om Danae Yacht

 

Presse

 

Kontakt os

 

 

Mogens Andersen afhænder alle aktiviteter i Danae Yacht Aps., Friggasvej 102, 6000 Kolding. Pr. 1. september 2005 overdrages virksomheden til Per Jørgensen, Kobbelskoven 38, 6000 Kolding.

Siden 1970 har Mogens Andersen beskæftiget sig med køb og salg af større lystfartøjer. Danae Yacht Aps. har i dag opnået en position blandt landets absolut førende indenfor formidling og salg af bedre brugte sejlbåde, motorbåde og motorsejlere i luksusklassen. Virksomheden har endvidere opbygget et velfungerende samarbejde med partnere i Tyskland, Frankrig, Finland og England

Per Jørgensen, 40 år, tidligere Divisionsdirektør, har i gennem de seneste 20 år beskæftiget sig med international handel, og ser med glæde frem til at skulle videreføre de gode relationer til kunder og forretningsforbindelser Mogens Andersen har opbygget i Danae Yacht ApS.

Pr. 1. september 2005 ændres virksomhedens adresse til Kobbelskoven 38, 6000 Kolding. Virksomhedens telefon og telefaxnumre, samt e-mail og web adresser forbliver uændret.

 

PRESS RELEASE

Since 1970 Mr. Mogens Andersen and his company Danae Yacht ApS., Friggasvej 102, DK-6000 Kolding, has been engaged within the trade of larger pleasure crafts, and Danae Yacht has today positioned itself among Denmark's leading dealers of high quality used sailing- and motoryachts. Furthermore the company has established a solid coorporation with partners in Germany, France, Finland and UK.

Mogens Andersen has now decided to sell all activities in Danae Yacht ApS., and as per the 1st of September 2005, the company will be handed over to Mr. Per Jørgensen, Kobbelskoven 38, DK-6000 Kolding.

Per Jørgensen, 40 years old and former Divisional Director, has over the past 20 years been engagede wihtin international trade, and looks forward to continue all the good relations to clients and business partners established by Mogens Andersen and Danae Yacht ApS.

On September 1st, 2005, the company address will change to Kobbelskoven 38, DK-6000 Kolding. However, the company phone and faxnumbers, as well as e-mail and web addresses will remain unchanged.


Mere end 25 år med køb og salg af lystfartøjer
Samarbejdspartnere i Nordtyskland, Finland, England og Frankrig!